Χαρτογράφηση λεμφαδένων

Η χαρτογράφηση λεμφαδένων είναι μια εξέταση που στοχεύει στον εντοπισμό και χαρακτηρισμό παθολογικών λεμφαδένων κυρίως στη περιοχή του τραχήλου έτσι ώστε ο χειρουργός να μπορεί να προχωρήσει σε λεμφαδενικό καθαρισμό.

Το υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου των λεμφαδένων του τραχήλου και μας δίνει πληροφορίες για την παρουσία τον αριθμό και την ακριβή θέση των λεμφαδένων Οι πληροφορίες αυτές αποτυπώνονται σε ένα σχέδιο του τραχήλου που αποτελεί την προεγχειρητική χαρτογράφηση.

Στο ιατρείο  διενεργείται χαρτογράφηση του τραχήλου με μηχάνημα υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας κεφαλές υψηλής διακριτικής ικανότητας, με ταυτόχρονη πραγματοποίηση έγχρωμης υπερηχογραφίας για μελέτη αγγείωσης των λεμφαδένων με αποτέλεσμα την αναγνώριση της παθολογίας του τραχήλου.