Προληπτικος υπερηχογραφικος ελεγχος

Προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος

Η λέξη πρόληψη είναι συνθέτη από τη "λήψη" και την πρόθεση "προ". Σήμερα ορίζουμε και εννοούμε “ΠΡΟΛΗΨΗ” την αναζήτηση και διάγνωση διαταραχών της Υγειας εγκαίρως πριν αυτές εκδηλωθούν, εφαρμόζοντας ανάλογες Ιατρικές και Εργαστηριακές εξετάσεις. Η υπερηχοτομογραφία είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδος, η οποια δεν επιβαρύνει με ακτινοβολία το σωμα και χρησιμοποιειται για τον έλεγχο των συμπαγών και επιφανειακών οργάνων και μπορεί να επαναληφθεί πολλες φορες χωρίς καμία επιβάρυνση για την υγεία.