Παρακεντήσεις

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις διερεύνησης, όταν υπάρχει υποψία για κακοήθεια μιας βλάβης, με την καθοδήγηση ιατρού ακτινολόγου και των υπερήχων. Το δείγμα το οποίο λαμβάνεται στέλνεται για κυτταρολογική εξέταση.